Makkum

De verloskundigen altijd in de buurt!
In Makkum houden wij spreekuur bij It Sûnhûs.

Adres:
Ds. L. Touwenlaan 13A
Makkum

Telefoon: 0515 572 804

Mobiel: 06 5557 5551

E-mail: info@verloskundigenbolsward.nl

Menu