De Verloskundigen

Alice Postma- de Wit – verloskundige 

˝Ik ben in Noord-Holland opgegroeid en heb de opleiding voor verloskundige in Rotterdam gevolgd. Na mijn afstuderen heb ik een jaar in Almere gewerkt en na mijn trouwen ben ik naar Friesland verhuisd. Vanaf 1989 ben ik met heel veel plezier als verloskundige in Bolsward werkzaam. Als noordhollandse heb ik mij de Friese taal eigen gemaakt dus:
˝praat mar frysk!˝ In het werk vind ik het belangrijk de zwangere en haar partner in hun eigen situatie zo goed mogelijk te begeleiden.

Jantine Vogelzang – verloskundige

˝Ik ben in 1999 afgestudeerd aan de opleiding voor verloskundigen te Rotterdam. De eerste twee jaar heb ik in verschillende praktijken in Nederland als zelfstandig waarneemster gewerkt.
Sinds 2001 ben ik weer terug op Friese bodem en werk met veel plezier in onze kleine plattelandspraktijk, waar tijd en aandacht een belangrijke plek innemen.˝

Welmoed Hemeltjen – verloskundige

”Ik ben geboren en getogen in Stiens en woon nu samen met mijn partner Arjen en onze drie zonen in Nijland. Sinds 2011 ben ik werkzaam in de praktijk.  De zwangerschap, bevalling en het kraambed beleeft iedereen op zijn eigen manier en dit is ook wat het vak voor mij zo speciaal maakt. En geniet ik samen met de (aanstaande) ouders van de bijzondere momenten.”
Menu