De Praktijk

Onze praktijk is een gemoedelijke plattelandspraktijk. Ons werkgebied omvat Bolsward, Makkum, Witmarsum en alle omringende dorpen. In de praktijk zijn we met drie verloskundigen werkzaam: Alice Postma- de Wit, Jantine Vogelzang en Welmoed Hemeltjen.
Voor het maken van afspraken, telefonisch overleg of niet dringende vragen kun je contact met ons opnemen op werkdagen van 09:00 tot 17:00 op telefoonnummer 0515-572804. Je kunt ons ook een e-mail sturen met je gegevens, dan bellen we jou terug op een voor jou geschikt tijdstip. We proberen binnen 24 uur op je mail te reageren.
Email: mail@verloskundigenbolsward.nl
Voor dringende vragen of bevalling zijn we altijd bereikbaar op 06-55575551.

Alice Postma- de Wit – verloskundige

˝Ik ben in Noord-Holland opgegroeid en heb de opleiding voor verloskundige in Rotterdam gevolgd. Na mijn afstuderen heb ik een jaar in Almere gewerkt en na mijn trouwen ben ik naar Friesland verhuisd. Vanaf 1989 ben ik met heel veel plezier als verloskundige in Bolsward werkzaam.Als noordhollandse heb ik mij de Friese taal eigen gemaakt dus:
˝praat mar frysk!˝ In het werk vind ik het belangrijk de zwangere en haar partner in hun eigen situatie zo goed mogelijk te begeleiden.

Jantine Vogelzang – verloskundige

˝Ik ben in 1999 afgestudeerd aan de opleiding voor verloskundigen te Rotterdam. De eerste twee jaar heb ik in verschillende praktijken in Nederland als zelfstandig waarneemster gewerkt.
Sinds 2001 ben ik weer terug op Friese bodem en werk met veel plezier in onze kleine plattelandspraktijk, waar tijd en aandacht een belangrijke plek innemen.˝

Welmoed Hemeltjen – verloskundige

”Ik ben geboren en getogen in Stiens en woon nu samen met mijn partner Arjen en onze drie zonen in Nijland. In 2011 ben ik in de praktijk in Bolsward begonnen.  De zwangerschap, bevalling en het kraambed beleeft iedereen op zijn eigen manier en dit is ook wat het vak voor mij zo speciaal maakt. En geniet ik samen met de (aanstaande) ouders van de bijzondere momenten.”

We houden spreekuur op drie locaties:

Praktische weetjes:

 • Verloskundige zorg valt onder basiszorg en wordt dus volledig vergoed door het ziekenfonds.
 • In het BIG-register(beroepen individuele gezondheidszorg) kun je Alice vinden onder nummer 49024974503, Jantine onder nummer 8905015103 en Welmoed onder nummer: 59912935603.
 • Bij ziekte, verlof of vakantie kunnen wij een waarnemend verloskundige inschakelen. Wij communiceren dit via het prikbord in de praktijk in Bolsward.
 • De klachtenregeling en het privacyreglement is geregeld via onze beroepsvereniging Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen www.knov.nl.
 • Met regelmaat begeleiden we studenten tijdens hun studie verloskunde. Als er een stagiaire aanwezig is, staat dit altijd aangegeven in de wachtruimte. Mocht je er bezwaar tegen hebben dat de stagiaire aanwezig is bij je bezoek, bevalling en/of kraambezoek, dan kun je dit bij ons aangeven.

Verwerking persoonsgegevens:

De persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg te kunnen verlenen. Het verwerken van jou gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Je gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

 • Jouw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf.
 • Jouw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Je kunt onderdelen van je persoonsgegevens bekijken. Stuur ons hiervoor dan een schriftelijk verzoek.
 • Als je vindt dat de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen niet correct zijn, mag je ons schriftelijk vragen om jouw gegevens aan te passen.
 • Je kunt ons vragen om je persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we jouw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • Je kunt jouw toestemming tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan jouw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • Je kunt bij ons bezwaar maken als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.
 • Je krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
 • Jou gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.
Menu