Coronavirus

Coronavirus en zorg rond zwangerschap, bevalling en kraamweek

Laatste wijziging 13-5-2020

Om het Coronavirus in toom te houden/terug te dringen is er door ons overkoepelende orgaan, de koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen,  een richtlijn opgesteld. In deze richtlijn zijn een aantal maatregelen die gevolgen hebben voor de begeleiding van de zwangerschap,  de bevalling en/of de kraamweek. Door deze maatregelen wordt de kans op overdracht van het Coronavirus verkleind.

Algemeen advies:

  • Als je verkouden bent, hoest, keelpijn hebt, moeilijk ademt en/of koorts hebt (temperatuur van 38 graden celsius of hoger) neem dan voor de controle telefonisch contact met ons op. Dan kunnen we zorgen voor beschermende maatregelen.
  • Was regelmatig je handen.
  • Wij houden tijdens de controle daar waar mogelijk 1,5 meter afstand

De zwangerschap:

  • Partners mogen, indien geen corona gerelateerde klachten, weer mee naar de echo’s!
  • Partners mogen, indien geen corona gerelateerde klachten, weer mee tijdens de reguliere controle nadat dit is afgestemd met ons. We willen dit graag met jullie in overleg inplannen, zodat we kunnen voorkomen dat de wachtruimte vol is en dus de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden. Kinderen en eventuele andere familieleden/ vrienden komen niet mee voor echo’s en/of controles
  • Het schema van de zwangerschapscontroles zoals vermeld staat in het mapje zal weer gehanteerd worden, tenzij anders door jullie gewenst

De bevalling:

  • Bij de thuisbevalling mag er een 2e persoon je ondersteunen. Voor het ziekenhuis geldt nog steeds dat er 1 persoon mee mag. Ook hier geldt dat je begeleiders klachten vrij moeten zijn.
  • Wij begeleiden vanaf 4-5-20 weer de poliklinische en medium risk bevallingen in het ziekenhuis.

De kraamweek:

  • In de kraamweek zullen wij jou minimaal één keer bezoeken. Hierbij zullen wij 1,5 meter afstand bewaren. De overige contacten tijdens de kraamweek zullen telefonisch zijn.
  • Indien noodzakelijk zullen wij vaker een bezoek brengen.

Deze maatregelen zullen van kracht zijn tot nader order. Als je nog vragen hebt bel of mail ons gerust.

Wij hopen op je begrip. En zodra het verantwoord, is zullen wij de begeleiding weer vorm geven zoals altijd.

 

informatieve websites:

Menu